Wybory na Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. rozstrzygnięte!!! Tomasz Ogrodnik przedstawiciel MZZPZAP z mandatem do reprezentowania załogi.

W dniu 11.12.2023 r. Główna Komisja Wyborcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. oficjalnie zakończyła wybory reprezentantów załogi do Rady Nadzorczej naszej Spółki przedstawiając społeczności zakładowej ostatni protokół z ostatecznymi i oficjalnymi wynikami wyborów. 

Jako jedna z największych organizacji związkowych naszej Spółki z zadowoleniem przyjęliśmy informację, że w kolejnej kadencji Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych PUŁAWY będziemy mieli swojego reprezentanta, którym jest Tomasz Ogrodnik pracujący na co dzień jako starszy specjalista w dziale BHP i pełniący funkcję Członka Zarządu MZZPZAP.

 Koleżanki i Koledzy w imieniu MZZPZAP serdecznie dziękujemy za udział zarówno w I, jak i II turze wyborów. Swoją decyzją potwierdziliście akceptację dla podejmowanych działań przez naszą organizację. Dziękujemy za każdy oddany głos na naszych kandydatów, tj. Agnieszkę Kowalik i Tomasza Ogrodnika.

 Jako Zarząd MZZPZAP gratulujemy koledze Tomaszowi wyboru na Członka Rady Nadzorczej i życzymy powodzenia na ten trudny czas. Ze swojej strony deklarujemy wsparcie i merytoryczną współpracę na rzecz Spółki i dla dobra jej załogi.

Leave a Reply