1. Regulamin Nagrody za Odznaczenia 
2. Regulamin Nagrody z Zysku 
3. Regulamin Nagrody na Dzień Chemika 
4. Regulamin Nagrody dla Auditorów 
5. Regulamin Nagrody Specjalnej 
6. Postanowienie układowe 
7. Arkusz zadań i celów 
8. Regulamin Nagrody za Szkolenia 
9. Regulamin Ratownictwa Chemicznego 
10. Regulamin Zastępowania Mistrzów 
11. Wzór Wniosku o Nagrodę Specjalną 
12. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy 
13. Regulamin Pracy Regulamin pracy Zakładów Azotowych \”Puławy\” S.A. z dnia 17 marca 2009.
14. Aneks do Regulaminu Pracy Aneks do Regulaminu pracy Zakładów Azotowych \”Puławy\” S.A. z dnia 17 marca 2009.
15.

 Regulamin Wyborów

i Odwołania Członka Zarządu

 Regulamin Wyborów i Odwołania Członka Zarządu oraz przedstawicieli załogi do Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w Puławach.
16. Porozumienie pomiędzy GA ZAP a Radą Pracowniczą GA ZAP Tekst porozumienia z dnia 6 września 2006 roku pomiędzy Zakładami Azotowymi \”Puławy\” S.A., a radą pracowników Zakładów Azotowych \”Puławy\” S.A.
17.

 Aneks do porozumienia pomiędzy

GA ZAP a Radą Pracowniczą GA ZAP

 Tekst aneksu do porozumienia z dnia 6 września 2006 roku pomiędzy Zakładami Azotowymi \”Puławy\” S.A., a radą pracowników Zakładów Azotowych \”Puławy\” S.A.