ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności zakładki Forum na stronie “mzzpzap.pl”, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika (RODO).

Przepisy wstępne:

1. Strona “mzzpzap.pl” nie przetwarza danych użytkowników w celach reklamowych (mailingi, profilowanie reklam, itp.).
2. Strona ” mzzpzap.pl” nie udostępnia żadnych danych osobowych użytkowników podmiotom trzecim w celach reklamowych (mailingi,) a administrator forum nie planuje w przyszłości rozpoczynania takich praktyk.

Przepisy szczegółowe:

1. Administrator Forum jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
2. Korzystanie ze strony może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.
3. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:
a) nazwę (login, ID)
b) adres poczty elektronicznej
c) numer IP
d) lokalizację
4. Powyższe dane osobowe są przechowywane do czasu usunięcia postu (na jego prośbę) na bezpiecznym, zabezpieczonym serwerze.
5. Administrator przetwarza te dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usługi poprzez stronę www (owo świadczenie usługi polega na udostępnieniu przestrzeni w Internecie do wymiany opinii, poglądów i nie ma nic wspólnego z komercyjnym świadczeniem usług).
6. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z funkcjonowaniem forum następuje przez kliknięcie przycisku „Wyślij komentarz”.
7. Użytkownik może w każdej chwili złożyć sprzeciw na przetwarzanie jego danych w w/w zakresie.
8. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
10. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z niniejszej strony www, zakładki Czat.
12. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
13. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.
14. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
15. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
16. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
17. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
18. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
19. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres podany w zakładce KONTAKT