Sprawozdanie Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy z podejmowanych działań

  1. Kontrola punktów poboru analiz w związku z uwagami formułowanymi przez  pracowników produkcji.

Kontrole przeprowadzane są wspólnie z inspektorami BHP i dotyczą wszystkich obszarów naszego zakładu. Kontrole wynikają z wniosku który skierowałem do Komisji BHP.

2.  Praca w zespole ds. zastąpienia wody  butelkowanej z rozlewni STOZAP dystrybutorami na wodę ciepłą, zimną i gazowaną. Dystrybutory były testowane w kilku obszarach zakładu a pracownicy wydali pozytywną opinię w tym temacie. Zespół sformułował wniosek do Zarządu. Czekamy na akceptację, żeby wdrożyć procedurę przetargową i zakupić dystrybutory.

3.  Przeprowadzam kontrole w różnych obszarach zakładu wydając zalecenia pokontrolne osobom odpowiedzialnym za dany obszar. Zalecenia dotyczą uchybień związanych z BHP.

4.  Zarekomendowałem wymianę  foteli na sterowni Elektrociepłowni i IOS.

5. Zaleciłem wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach dla obsługi instalacji Amoniaku I.

6. Zaleciłem wykonanie pomiaru wydatku energetycznego dla pracowników instalacji Amoniaku I (ADELA).

7. Biorę udział w Radach Technicznych oraz Odbiorach Głównych Inwestycyjnych.

8. Reaguję na wszystkie zgłoszenia docierające do mnie z zakładu dotyczące naruszeń Prawa Pracy, niezgodności związanych z nieprzestrzeganiem w zakładzie regulaminów i zarządzeń oraz zagrożeń związanych z BHP.