Notatka ze spotkania strony społecznej z Prezesem Grupy Azoty Adamem Leszkiewiczem oraz Wiceprezesem Hubertem Kamolą

W dniu 15.04.2024 r. odbyło się spotkanie strony społecznej z Prezesem Grupy Azoty Adamem Leszkiewiczem oraz Wiceprezesem Hubertem Kamolą, który od 12.04.2024 r. pełni również obowiązki Prezesa Puław.
Obecny Zarząd ma realne plany na funkcjonowanie i przyszłość całej Grupy Azoty i deklaruje, że zrobi co w jego mocy aby poprawić sytuację poprzez wzmocnienie biznesu z wykorzystaniem synergii w sprzedaży i logistyce, zwiększenie przychodów, poprawę wizerunku firmy. Prezes Leszkiewicz wielokrotnie podczas spotkania podkreślał kluczową rolę Puław w Grupie Azoty. Stwierdził, że dobry biznes utrzymuje i dba o miejsca pracy i nie da się dobrego biznesu prowadzić bez inwestowania w ludzi.
Otrzymaliśmy informację, że problemy z którymi się obecny Zarząd musi zmierzyć wynikają z:
  • błędów zarządzania przez niekompetentne zarządy przez ostatnie 8 lat
  • błędy przy zawieraniu umów zakupu kluczowych surowców
  • budowa instalacji Polimery Police
  • zakup zakładu COMPO za 1 mld zł
Grupa Azoty nie miała funduszy na realizację tak dużych projektów inwestycyjnych i finansowano je z pożyczek bankowych.
Odnośnie strategii Prezes zaznaczył, że w 2018 r. cały ówczesny zarząd Puław łącznie z przedstawicielami załogi w organach statutowych Spółki  (Zarządzie i Radzie Nadzorczej) przyjął strategię, która obejmuje dalsze marginalizowanie i brak niezależności Puław w Grupie Azoty. Strategię należy zmienić, gdyż w obecnych warunkach nie odzwierciedla ona rzeczywistości.
Prezes Leszkiewicz poinformował nas o niezrozumiałych wydatkach byłego zarządu Spółki  m.in. na sponsoring Polskiej Fundacji Narodowej 35 mln. zł, Koła Gospodyń Wiejskich, Padwa Zamość 1 mln. zł oraz organizowanie gal MMA. Strona społeczna z oburzeniem przyjęła tą informację biorąc pod uwagę, braku podwyżek dla pracowników, premii, nagrody świątecznej i prawdopodobnie tak oczekiwanej przez Załogę nagrody rocznej. Do tego jeszcze odwołany zarząd zmieniał umowy o pracę dla „swoich” na umowy o dużo korzystniejszych warunkach. Szkoda, że nie zdążyli przez 8 długich lat zakończyć inwestycje instalacji kwasu azotowego i drugiej linii granulacji mechanicznej saletry oraz wiele innych tematów.
Po dzisiejszym spotkaniu mamy wrażenie, że w końcu naszą Spółką pokieruje kompetentny zespół ludzi z Prezesem Hubertem Kamolą oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Cezarym Możeńskim.
Życzymy powodzenia.