WRDS o Zakładach Azotowych

WRDS o Zakładach Azotowych

W dniu wczorajszym tj. 26 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Lublinie w sprawie wypracowania jednolitego stanowiska dotyczącego bieżącej sytuacji Grupy Azoty Zakłady Azotowe „ Puławy” S.A. Stronę społeczną reprezentowali przedstawiciele Związków Zawodowych działających w…

Działamy ku dobremu

Z uwagi na dramatyczną sytuację w jakiej znalazła się nasza Spółka informujemy, że jako odpowiedzialne związki działające w GA ZAP od wielu miesięcy współpracujemyz parlamentarzystami Koalicji 15 października 2023 w zakresie ratowania Zakładów Azotowych Puławy. Dla przykładu publikujemy nasze wybrane…