Członkowie Zarządu

Kamil Byzdra kamilbyzdra@gmail.com
Barbara Świtkiewicz Barbara.Switkiewicz@grupaazoty.com 81 565 28 69
Wojciech Kozak Wojciech.Kozak@grupaazoty.com 81 565 38 93
Adam Duda Adam.Duda@grupaazoty.com 81 565 29 62
Juliusz Chojecki qurquma@wp.pl
Kamil Włodarczyk Kamil.Wlodarczyk@grupaazoty.com 81 565 26 32
Jacek Bierzyński Jacek.Bierzynski@grupaazoty.com 81 565 23 55
Wiesław Olszak Wieslaw.Olszak@grupaazoty.com 81 565 20 74
Artur Tomasik artur.tom1@gmail.com
Agnieszka Kowalik Agnieszka.Kowalik@grupaazoty.com 81 565 28 27
Tomasz Ogrodnik Tomasz.Ogrodnik@grupaazoty.com 81 565 23 67
Adam Kaszowski Kaszowskiadam@wp.pl

Komisja rewizyjna

Łukasz Olszak
Przewodniczący

lukasz.olszak@grupaazoty.com 
Elżbieta Piątek
Zastępca przewodniczącego
elzbieta.piatek@grupaazoty.com 
Andrzej Bartuzi
Sekretarz
andrzej.bartuzi@grupaazoty.com 
Irmina Ziółek-Kłos  
Krystyna Janisz