Członkostwo w związkach zawodowych to pewność, że nie zostaniecie sami. Zespół ludzi, którzy pomoże Ci w różnych sytuacjach. Ale również inne korzyści takie jak:

OCHRONA ZWIĄZKOWA

Ochrona i reprezentowanie interesów zawodowych i społecznych

Porady prawne

Możliwość skorzystania z bezpłatnej porady prawnej

ŚWIADCZENIA

Świadczenia przysługujące Ci z tytułu zdarzeń losowych

Bony i karty lojalnościowe

Skorzystaj jako członek MZZPZAP z przysługujących Ci zniżek

Imprezy integracyjne, wycieczki i szkolenia

Atrakcyjne wyjazdy i spotkania integracyjne dla naszych członków