Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. popiera w wyborach przedstawiciela załogi do Rady Nadzorczej Panią  Agnieszkę Kowalik i Pana Grzegorza Śliwiaka.

Wystąpienie Pani Agnieszki Kowalik:

 

Szanowni Państwo,

Najważniejszą wartością współpracy i reprezentacji pracowniczej jest wiarygodność. Wiarygodność budujemy przez lata i jest to nasz indywidualny dorobek. Wiarygodność, przyzwoitość, odwaga i konsekwencja to dewizy, którymi się kieruję.

I właśnie te wartości chcę Państwu zaproponować.

Znam potrzeby pracowników, zawsze je wspieram i będę wspierała to wszystko
co jest ważne dla całej społeczności zakładowej. Obiecuję Państwu, że z uczciwością i profesjonalizmem w ramach posiadanych uprawnień jako członek rady nadzorczej, będę broniła naszych praw pracowniczych, naszej pozycji i stwarzała warunki do rozwoju nas wszystkich a przez to spółek naszej grupy. Będę domagała się realizacji przez Zarząd Spółki zadań i konsekwentnie oceniała stopień ich wykonania.
Nie może być tak, że spory zbiorowe są wszczynane a ich koniec następuje po kilku latach. Skoro dotyczą ważnych dla ludzi spraw, sprawy te muszą być realizowane bez przeciągania w czasie a najlepiej w ramach dialogu z partnerami społecznymi. Dlatego ważnym jest aby w Radzie Nadzorczej były osoby, które tych właśnie pracowniczych spraw pilnują, które rozliczają Zarząd i nie dopuszczają do sytuacji aby sprawy ważne dla pracownika trwały latami.

Obowiązkiem związków zawodowych jest obrona interesów zawodowych pracowników i działania na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej
i społecznej. Natomiast przedstawiciel załogi w Radzie nadzorczej jest po to aby te postulaty były realizowane przez Zarząd Spółki.
 

Kandyduję po to aby z odwagą i wizją mieć prawo do tworzenia naszej wspólnej przyszłości.

Ważne jest a może najważniejsze jak traktujemy innych i jak z nimi współpracujemy. Dla mnie każdy pracownik jest z założenia przyjacielem,
co powoduje, że zawsze priorytetem jest nasz wzajemny szacunek.

Chcę abyśmy postępowali wobec siebie tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani.

Uważam, że ważne jest aby pracownicy Spółek wchodzących w skład Grupy Puławy mogli uczestniczyć rzeczowo w święcie branżowym jakim jest Dzień Chemika.

Wszystko można w naszym życiu poprawić ale jest jedna rzecz która odnowieniu nie podlega. To jest czas. My czasu nie mamy, nie mamy czasu na bierność i bylejakość na zbędne eksperymenty. Obecna sytuacja nie jest czasem na wzbudzanie rywalizacji a uznania, że jesteśmy jednym zespołem wzajemnie się wspierającym. Bądźmy solidarni we wszystkich sprawach pracowniczych bo nie jest to czas na podziały, obojętność ani osobiste egoizmy.

Nie wierzcie tym, którzy mówią, że nie mogą nic zrobić, że nie jest to dobry czas. Jeśli tak mówią, nie chcą nic zrobić albo są nieprzygotowani do pełnienia swoich zawodowych ról.

W tym miejscu proszę, zachęcam i zapraszam do współpracy wszystkich, którzy są już obecni w nurcie wydarzeń, którzy kreują naszą obecną rzeczywistość oraz tych którzy rozpoczęli niedawno pracę, i tych którzy nie mieli szansy na pokazanie tego co potrafią, których potencjał jest często ignorowany
a którzy chcą pracować dla dobra i rozwoju naszej grupy Puławy.

W życiu trzeba być odważnym pomimo, że czasami jest to ryzykowne. Odwagę ma się wtedy gdy wie się po co i dla kogo się walczy. Gdy rozumie się jak ważne są dla kogoś rzeczy o które walczymy.

Szanowni Państwo!

Porzućmy wygodną kanapę recenzenta rzeczywistości a weźmy udział w tworzeniu przyszłości. Współczesny świat jest przestrzenią wielkich możliwości a nie tylko zagrożeń. Nasza społeczność zakładowa zbyt często  zdominowana jest przez spory, które nas dzielą. Bądźmy różnorodni i równi bo tylko w ten sposób nasze spory mogą być kreatywne.

Stać nas na merytoryczną rozmowę, osiąganie konsensusów i mądre wybory. Stać nas na uczciwe i godne uczestniczenie w funduszu wynagrodzeń, na bogacenie się społeczne, na poczucie bezpieczeństwa i stabilności, na poczucie swojej wartości ale bez zazdrości a z poczuciem satysfakcji z osiąganych celów.

Być może stoimy przed epokowym wyzwaniem od którego będzie zależeć przyszłość naszej firmy i nas. Nie możemy stracić tej okazji by dać dowód naszej wzajemnej solidarności, życzliwości i ucieczki do innowacyjnych rozwiązań.

Dlatego proponuję Państwu alternatywę. Spróbujmy zmieniać naszą przyszłość nie słowami a czynami. Małymi krokami ale idąc tylko w jednym dobrym kierunku.

Proszę o Państwa głos!

 

 

Wystąpienie Pana Grzegorza Śliwiaka:

Dzień dobry.

 

Nazywam się Grzegorz Śliwiak.  Kandyduję na stanowisko członka do Rady Nadzorczej Spółki z ramienia załogi z rekomendacją dwóch organizacji związkowych: Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ZA Puławy i Związku Zawodowego „Kadra-Azoty”.

 Ukończyłem studia wyższe na Politechnice Radomskiej Wydział Mechaniczny kierunek Mechanika i Budowa Maszyn w zakresie: jakość i eksploatacja pojazdów i maszyn.

W zakładach pracuję od 1994 r. Pracę rozpoczynałem w Dziale Gospodarki Magazynowej, a od 22 lat pracuję w Służbach Utrzymania Ruchu. Obecnie na stanowisku Starszego Specjalisty Mechanika w Zakładzie Nawozów.

W mojej 26 letniej pracy w zakładach współpracowałem z Pionem: Produkcji, Handlowym, Wsparcia, Inwestycji, Energetycznym.

Byłem zaangażowany w projekty modernizacji Pakowni Saletry, Pakowni Mocznika oraz Wydziału Opakowań

Kandydując na stanowisko członka do Rady Nadzorczej Spółki z ramienia załogi chcę dbać i bronić interesów wszystkich pracowników, zarówno tych zrzeszonych w organizacjach związkowych, jak i tych którzy nie należą do żadnego związku zawodowego, dla pracowników pracujących w systemie zmianowym i pracowników jednozmianowych.

 Gwarantuję:

- Utrzymanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, regulaminów oraz szeregu dokumentów dotyczących pracowników

- Wzrost wynagrodzeń – adekwatnie do wyników spółki

- Rozwój naszych zakładów i tworzenie nowych miejsc pracy

 Jako pracownik Grupy Azoty Puławy z doświadczenia wiem z jakimi utrudnieniami borykają się osoby wjeżdżające na teren ogrodzony naszych Zakładów, dlatego jako członek Rady Nadzorczej będę dążył do:

 

  1. Utworzenia nowej bramy wjazdowej/wyjazdowej między bramą nr.1 a brama nr.2 w celu usprawnienia wjazdów na przełomie zmian.
  2. Utworzenia parkingu przy pomniku Zakładów Azotowych oraz przy bramie numer 3.

 

Koleżanki i Koledzy – proszę o Wasze głosy

Z góry dziękuję.

Przedstawiciele naszego związku w Radzie Pracowników a w szczególności koleżanka Agnieszka Kowalik  już na początku kwietnia br. wystąpili do Zarządu Spółki o dodatkową gratyfikację finansową dla pracowników których praca w okresie epidemii COVID 19  jest pracą o podwyższonym ryzyku i absolutnie jest ona niezbędna dla zachowania ciągłości produkcji a tym samym bezpieczeństwa finansowego całej Spółki.

Chodziło o te stanowiska które mają bezpośredni i częsty kontakt  z osobami wchodzącymi/wjeżdżającymi  i wychodzącym/wyjeżdzającymi  na/z terenu Spółki i ich obsługą.

Na to wystąpienie Zarząd odpowiedział pozytywnie pismem z dnia 6 kwietnia br. w którym zapewnił, że osoby zostaną docenione i wynagrodzone stosownie do włożonego w pracę wysiłku i zaangażowania w tej trudnej sytuacji.

Tym bardziej jesteśmy zdumieni i oburzeni, że do inicjatywy naszych Przedstawicieli z początku kwietnia br., która uzyskała już aprobatę Zarządu,  w obliczu kampanii wyborczej do Rady Nadzorczej dołączają się kandydaci Solidarności co możemy odbierać tylko jako chwyt marketingowy bo sprawa została już wcześniej uzgodniona z władzami Spółki.

 

 

24 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza Grupy Azoty PUŁAWY powołała nowego Prezesa Zarządu w osobie Pana Tomasza Hryniewicza oraz (z dniem 4 maja) nowego Wiceprezesa Zarządu w osobie Pana Jacka Janiszka. Pełniąca od 3 marca 2020 roku obowiązki Prezesa Zarządu Pani Anna Zarzycka-Rzepecka będzie ponownie Wiceprezesem Zarządu, którą to funkcję pełniła od stycznia 2018 roku. Członkiem Zarządu Spółki pozostaje też nadal Pan Andrzej Skwarek.

Podkategorie

LogoLogo
LogoLogo