W dniu 18. 06.2019 r odbyło się drugie spotkanie organizacji związkowych z pracodawcą które miało na celu ustalenie procentowego wskaźnika wypełnienia tabeli wynagrodzeń.

Zarząd Spółki zaproponował 20% i odstąpił od wydłużenia o jeden rok okresu wdrożenia tabeli.

Negocjacje trwają, strony ustaliły termin następnego spotkania na dzień 9.07.2019r.

 

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie czterech organizacji tj. MZZPZAP,ZZIT,KADRA,JEDNOŚĆ związkowych z przedstawicielami pracodawcy.

Tematem spotkania były:

  • Zniwelowanie różnicy czasu pracy poprzez wprowadzenie dodatkowej godziny dla pracujących na jedną zmianę , argumenty przedstawione za wprowadzeniem dodatkowej drugiej godziny przez stronę związkową zostały przyjęte ze zrozumieniem przez Prezesa Krzysztofa Bednarza.

Czekamy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby przez Zarząd Spółki.

  • Drugim ważnym punktem było wprowadzenie płatnych dyżurów domowych pełnionych przez pracowników utrzymania ruchu, pracownicy służb pomiarowych i automatycy.

Strona związkowa wnioskowała by dyżury były pełnione według harmonogramów co wiązało by się również z gratyfikacją finansową.

  • W sprawach różnych poruszyliśmy problem zgłaszany przez pracowników dotyczący długiego czasu wykonywania badań okresowych. Zarząd zadeklarował zajęcie się tym tematem.
  • Strona związkowa zwróciła się do pracodawcy o przekazywanie informacji o podziale nagród z puli Dyrektorów.
LogoLogo
LogoLogo