Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Azotowych „Puławy“ S.A. informuje , że organizuje w dniach 20-29.06.2020r. wycieczkę „ GRECJA – Riwiera Olimpijska“ . Koszt udziału wynosi 1600zł + (85 Euro wstępy i wycieczki + 44 Euro za  noclegi tranzytowe).  Osobiste zapisy oraz wpłaty kwoty w wys. 1600 zł/osoby, przyjmowane są w biurze Związku. O udziale w wycieczce decyduje kolejność wpłat.

Podkategorie

LogoLogo
LogoLogo