Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 3 marca 2020 r. odwołała ze składu Zarządu:

  • Pana Krzysztofa Bednarza – Prezesa Zarządu,
  • Pana Krzysztofa Homendę – Wiceprezesa Zarządu,
  • Panią Izabelę Świderek – Wiceprezesa Zarządu.

Jednocześnie Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć Pani Annie Zarzyckiej-Rzepeckiej funkcję Prezesa Zarządu, do czasu powołania na tę funkcję osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Podkategorie

LogoLogo
LogoLogo