W dniu wczorajszym odbyło się kolejne spotkanie organizacji związkowych ze stroną pracodawcy, które miało na celu ustalenie procentowego wskaźnika wypełnienia tabeli wynagrodzeń.

Strona społeczna przedstawiła uzgodnione jednolite stanowisko wszystkich organizacji związkowych o wypełnieniu tabeli w wysokości 30% z wyrównaniem od maja tego roku oraz w wysokości 30% od maja 2020 roku, bez względu na osiągnięty poziom EBITDA za 2019r.

Strona pracodawcy podtrzymała swoją propozycję: 20% od maja 2019 r. oraz 10% od stycznia i 30% od maja w 2020 roku, bez względu na osiągnięty poziom EBITDA za 2019r.

Następne spotkanie odbędzie się 24 lipca.

 

LogoLogo
LogoLogo