Koleżanki i Koledzy,

 

Bardzo dziękuję za pełne poparcie mojej osoby w wyborach do ważnego organu naszej Spółki jakim jest Rada Nadzorcza. Ważne jest by głos z naszego środowiska reprezentującego pełne spektrum stanowisk pracy był słyszany i miał wpływ na to, co się dzieje w Spółce i Grupie.

Dziękuję szczególnie za pracę na rzecz wyborów w tym trudnym czasie związanym z ograniczeniami spowodowanymi pandemią.

 

Pozdrawiam

 

Agnieszka Kowalik

Podkategorie

LogoLogo
LogoLogo