Ze względu na bezpieczeństwo pracowników i jednocześnie bezpieczeństwo zapewnienia ciągłości produkcji, jako odpowiedzialne związki zawodowe, zwróciliśmy się z pismem do przewodniczącej Głównej Komisji Wyborczej i organów statutowych Spółki, o przesunięcie terminu wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej.

 

Podkategorie

LogoLogo
LogoLogo