Grupa Azoty zarobiła na czysto po trzech kwartałach 2019 roku 455,9 mln zł wobec 7,6 mln zł rok wcześniej przy przychodach 8,7 mld zł wobec 7,2 mld zł po trzech kwartałach 2018 roku – wynika z szacunkowych wstępnych danych finansowych opublikowanych przez spółkę we wtorek 29 października.

Podano również szacunkowe wyniki finansowe innych spółek grupy. Zakłady Azotowe Puławy zanotowały w trzecim kwartale przychody w wysokości 776,9 mln zł (rok wcześniej było to 836 mln zł) i zysk w wysokości 36,8 mln zł (w ubiegłym roku w trzecim kwartale ZA Puławy odnotowały stratę 35,8 mln zł). Znacznie wzrósł też wynik EBITDA – rok temu było to zaledwie 12 mln zł, a w trzecim kwartale 2019 roku – 107,1 mln zł.  Po trzech kwartałach Puławy zarobiły na czysto 284,7 mln zł (54,7 mln zł rok wcześniej) przy przychodach 2,7 mld zł (2,6 mld zł w 2018 roku). EBITDA wyniosła 537,9 mln zł.

 

 

23-10-2019    

Szanowni Pracownicy

 

Wczoraj o godzinie 9 na wniosek czterech organizacji związkowych

  1. OPZZ,
  2. Solidarności,
  3. Związku Zawodowego Inżynierów i Techników oraz
  4. Kadry

 

odbyło się spotkanie poświęcone trzem tematom:

1) dodatkowej wolnej godzinie od pracy

2) rzekomym wyłączeniu niektórych obszarów z działania w naszej spółce

3) zapisom zawartym w Zarządzeniu nr 8 ws. dokumentów zarządzania zgodnością

 

W sprawie dodatkowej wolnej godziny ustalono wstępne spotkanie na najbliższy piątek.

 

W sprawie rzekomych wyłączeń spotkanie odbędzie się w dniu dzisiejszym.

 

W związku ze zgłaszanymi przez pracowników wątpliwościami w sprawie Zarządzenia nr 8 Zarząd zawiesił jego obowiązywanie.

LogoLogo
LogoLogo