OŚWIADCZENIE

W związku z oczekiwaniami pracowników, dotyczącymi wypłaty środków pieniężnych przed Świętami Wielkanocnymi, wyrażanymi w rozmowach ze stroną społeczną, Zarząd Spółki podjął w dniu dzisiejszym decyzję o przyśpieszeniu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc marzec br. Nastąpi ona do 29 marca 2018 roku.

Zarząd pragnie też poinformować, że zaraz po Świętach - 5 kwietnia - nasza Spółka opublikuje raport finansowy za rok 2017. Wyniki te pozwolą na ustalenie wysokości nagrody rocznej, która uzależniona jest od osiągniętego przez naszą Spółkę wyniku brutto za miniony rok obrotowy. Wypłatę tej nagrody Zarząd zaplanował w terminie do 10 kwietnia br.

Zarząd Grupy Azoty PUŁAWY

OPZZ - Nigdy nie akceptowaliśmy formuły delegata związkowego zastępującego zakładową organizację związkową.

W miarę zbliżania się do końca prac Komisji Kodyfikacyjnej, pojawia się coraz więcej informacji o propozycjach nowych rozwiązań. Na razie są to propozycje podzespołów Komisji. Część z tych zapisów nie odpowiada naszym, OPZZ- towskim rekomendacjom, a część jest wręcz nie do przyjęcia.

Gazeta Wyborcza z dn. 13.02.2018 informuje o pomysłach dotyczących funkcjonowania związków zawodowych w zakładach pracy i błędnie przypisuje im akceptację OPZZ.

Nigdy nie akceptowaliśmy formuły delegata związkowego zastępującego zakładową organizację związkową, jeżeli nie zrzesza ona 20% załogi w przypadku przynależności do reprezentatywnej (w myśl ustawy o RDS) centrali związkowej i 30% dla pozostałych. W trwających w Parlamencie pracach nad nowelizacją ustawy o związkach zawodowych także nie ma takich rozwiązań. Zaskakujące jest to, że Komisja nie bierze pod uwagę aktualnych poglądów partnerów społecznych i koalicji rządzącej w tej sprawie.

Delegat związkowy i progi reprezentatywności zakładowej na poziomie 20% i 30% to pomysł, którego OPZZ nigdy nie zaakceptuje.

W naszej propozycji był pomysł powoływania przedstawiciela związkowego, ze wskazanego przez załogę związku, w zakładach, w których nie działają związki zawodowe. Jego rolą miało być reprezentowanie pracowników wobec pracodawcy w negocjacjach.

Andrzej Radzikowski

Wiceprzewodniczący OPZZ

Podkategorie

LogoLogo
LogoLogo