24 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza Grupy Azoty PUŁAWY powołała nowego Prezesa Zarządu w osobie Pana Tomasza Hryniewicza oraz (z dniem 4 maja) nowego Wiceprezesa Zarządu w osobie Pana Jacka Janiszka. Pełniąca od 3 marca 2020 roku obowiązki Prezesa Zarządu Pani Anna Zarzycka-Rzepecka będzie ponownie Wiceprezesem Zarządu, którą to funkcję pełniła od stycznia 2018 roku. Członkiem Zarządu Spółki pozostaje też nadal Pan Andrzej Skwarek.

W dniu 08 kwietnia ogłoszone zostały wyniki finansowe GA ZAP za rok 2019.

Wypracowaliśmy zysk netto 283 848 000 zł.

W związku z tym nagroda roczna będzie wypłacona w maksymalnej wysokości przy bieżącej wypłacie.

Zysk netto za IV kwartał ok. 17 000 000 zł.

Premia motywacyjna w wysokości 7,5% będzie wypłacona do 10 czerwca.

Podkategorie

LogoLogo
LogoLogo