Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Azotowych „Puławy“ S.A. informuje , że organizuje w dniach 10-19.06.2019r. wycieczkę „ GRECJA – Riwiera Olimpijska“ . Koszt udziału wynosi 1550zł + (70 Euro wstępy + 44 Euro za 2 noclegi tranzytowe – kwoty w Euro płatne na miejscu). W wycieczce mogą brać udział wyłącznie członkowie Związku (+ ewentualnie osoba towarzysząca). Osobiste zapisy oraz wpłaty kwoty w wys. 1550 zł/osoby, przyjmowane są w biurze Związku. O udziale w wycieczce decyduje kolejność wpłat.

LogoLogo
LogoLogo