ZAP Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020. Raporty te zostaną przekazane w dniu 15 kwietnia 2021 roku; poprzedni termin to 31 marca 2021 roku.
W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku: 1. Raporty kwartalne: - rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku - 13 maja 2021 roku - rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku – 9 listopada 2021 roku 2. Raporty półroczne: - rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 9 września 2021 roku 3. Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za rok 2020 – 15 kwietnia 2021 roku - skonsolidowany raport roczny za rok 2020 – 15 kwietnia 2021 roku. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

 

Money.pl