Czyżby etatowi pracownicy w ZZPRC myślą, że kłamstwo powtarzane wielokrotnie stanie się prawdą? Otóż nie, nie stanie się. Poniżej dla przypomnienia, ponownie prezentujemy imienne, pisemne zaproszenie na rozmowy w dniu 26 listopada oraz pismo w tej sprawie doręczone Zarządowi GA ZAP o dzień wcześniej czyli 25 listopada.


LogoLogo
LogoLogo