W dniu 03.12.2020r. odbyło się spotkanie w ramach Forum Partnerów Społecznych, w którym uczestniczyli Zarząd GA ZAP oraz strona związkowa.

  1. Prezes Zarządu Pan Tomasz Hryniewicz poinformował, że wypłata 300 zł nagrody covidowej nastąpi wraz z wypłatą za listopad. Prezes GA ZAP przedstawił wyniki finansowe, które niestety w wyniku pandemii nie napawają optymizmem, ponieważ w dalszym ciągu są problemy ze zbytem melaminy oraz ceną kaprolaktamu. Zarząd podejmuje działania mające na celu zmianę tego trendu. Niska cena gazu, która utrzymywała się od końca 2018r. spowodowała uruchomienie zamkniętych wcześniej fabryk m.in. w Rumuni i wytwarzania produktów, które wcześniej nie były produkowane. W wyniku tego zwiększyła się konkurencyjność na rynku, co też ma wpływ na wyniki naszej spółki. Pocieszającą informacją dla nas jest podtrzymanie przez Unię Europejska do 2026r. ceł na produkty nawozowe z Rosji.
  2. Na wniosek sześciu organizacji związkowych (w tym naszej), wniesiony został pod obrady temat drugiej godziny skróconego czasu pracy. Ze względu na ograniczony krótki czas, który mógłby nie wystarczyć na wpisanie 2 godziny w ZUZP do końca roku, Zarząd zaproponował przedłużenie pilotażu dodatkowej godziny do końca kwietnia 2021r. Stworzy to możliwość spokojnej ciągłości obowiązywania dwóch godzin, do momentu wpisania ich do ZUZP.
  3. Nowa oczyszczalnia ścieków o którą pytaliśmy, zgodnie z planem przedstawionym przez Zarząd, ma zostać wybudowana do końca 2025r.
  4. W temacie naszego zapytania dotyczącego planów rozwoju GA ZAP, Zarząd przedstawił perspektywy napawające nas optymizmem. Podejmowane działania, kierunkowane są na zwiększenie mocy produkcyjnych w obszarze obecnych produktów oraz realizowaniu projektów związanych z produkcją nowych asortymentów.

Zarząd potwierdził informację medialną, że prowadzone są prace koncepcyjne dotyczące alternatywnych źródeł zasilania dwóch kotłów węglowych w naszej elektrociepłowni, które wymagają wymiany.

  1. Odnośnie dalszego funkcjonowania DW Jawor, poinformowano nas, że trwają rozmowy zmierzające do wydzierżawienia tego obiektu oraz otrzymaliśmy zapewnienie, że nie ma mowy o jego ewentualnej sprzedaży.