24 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza Grupy Azoty PUŁAWY powołała nowego Prezesa Zarządu w osobie Pana Tomasza Hryniewicza oraz (z dniem 4 maja) nowego Wiceprezesa Zarządu w osobie Pana Jacka Janiszka. Pełniąca od 3 marca 2020 roku obowiązki Prezesa Zarządu Pani Anna Zarzycka-Rzepecka będzie ponownie Wiceprezesem Zarządu, którą to funkcję pełniła od stycznia 2018 roku. Członkiem Zarządu Spółki pozostaje też nadal Pan Andrzej Skwarek.