Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wypracowały w IV kwartale 2016 r. 27,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

Za cały rok 2016 zysk wyniósł 270,3 mln zł.

Wyniki uprawniają do wypłaty Nagrody Rocznej w pełnej kwocie, oraz premii kwartalnej w wysokości 15 %.