Zakładowa Komisja Wyborcza w sprawie wyborów społecznych inspektorów pracy, informuje, że wybory uzupełniające na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Grupie Azoty Puławy S.A. odbędą się w dniu 7 lipca 2021 roku (środa) o godz. 12:30 w Budynku Dyrekcji Naczelnej w sali nr 16.

Zwracamy się do wszystkich przełożonych o umożliwienie wzięcia udziału wszystkim oddziałowym i grupowym inspektorom pracy.

O szczegóły można pytać u Przewodniczącego ZKW Pawła Radko, tel. 507 959 557

oraz u sekretarza ZKW Michała Świderskiego, tel. 502 365 999

W dniu 18 maja odbyły się negocjacje i uzgodnienia z Zarządem. Dotyczyły one nagrody z okazji Dnia Chemika i 60-lecia GA ZAP oraz podwyżek w 2021 roku.

Na wniosek członków Forum Partnerów Społecznych ( do którego nie weszło ZZPRC), który dotyczył wypłaty Nagrody z okazji 60-lecia Puławskich Azotów, Zarząd przedstawił propozycje wypłaty od 3000 do 3500 PLN (brutto) na uprawnionego pracownika. Prezes Hryniewicz wyraził szacunek dla osiągnięć naszej Załogi i gotowość szukania dodatkowych pieniędzy. Członkowie Forum Partnerów Społecznych zgłosili propozycję, aby nagrodę zwiększyć o środki z Funduszy Specjalnych Nagród Dyrektorów i Zarządu.
Jednocześnie poprosiliśmy o informacje, dotyczące podziału w/w funduszy przez kilka ostatnich lat. Prezes Hryniewicz bardzo pozytywnie zareagował na nasz wniosek. Uwagi zgłosił Prezes Skwarek – jego wniosek dotyczył pozostawienia pewnej kwoty z nagród na dyżury świąteczne.
Podsumowując: mamy zagwarantowaną dla każdego uprawnionego pracownika nagrodę z okazji Dnia Chemika (20 % średniej zakładowej) – wynika to z ZUZP. Dodatkowo od 3000 do 3500 PLN (brutto) plus kasa z podziału Funduszów Nagród z okazji 60- lecia GA ZAP.
Należy uznać powyższe za ogromny sukces członków Forum Partnerów Społecznych. Uczciwie też należy podziękować Zarządowi, w szczególności Prezesowi Hryniewiczowi, za przychylność i determinację w poszukiwaniu i znajdowaniu pieniędzy. Jest to szczególnie ważne w czasach, gdy pandemia bywa alibi dla oszczędności.
Na spotkaniu dotyczącym nagrody nie uczestniczyli przedstawiciele ZZPRC.

Kolejne spotkanie z Zarządem w tym dniu dotyczyło podwyżek w 2021 roku

W tym spotkaniu uczestniczyli wszyscy przedstawiciele związków zawodowych działających w GA ZAP. Forum Partnerów Społecznych przedstawiało jednolite, spójne i uzgodnione stanowisko wobec Zarządu.
Zarząd przedstawił wyliczenia dotyczące propozycji FPS i propozycji ZZPRC, podtrzymał też swoją ofertę powrotu do rozmów we wrześniu. Nowością była deklaracja, że wynegocjowane podwyżki będą obowiązywały od stycznia, a w ramach wyrównania zostanie po wrześniu wypłacona specjalna nagroda. Trzeba przyznać, że to ważna i oczekiwana deklaracja, na którą bez wahania zgodził się ZZPRC w zamian za uzgodnienie, że w naszej firmie ma być stażowe (nie wiadomo od kiedy i naliczane na jakich zasadach, ale będzie).
Jako członkowie FPS byliśmy dużo bardziej wstrzemięźliwi w deklaracjach i nie zgodziliśmy się na takie uzgodnienia. Zaproponowaliśmy, aby budując wzajemne zaufanie pójść na takie ustępstwo: zgadzamy się na wrzesień i wyrównanie od stycznia, ale dziś określamy jakieś minimum, które będzie obowiązywało od września. Zarząd ma pochylić się nad wyliczeniem takiej kwoty. Gdyby takie ustalenia dało się poczynić – byłoby bardzo korzystne w przyszłości i pozwalało działać na najwyższym poziomie zaufania społecznego. Czy tak będzie? – zobaczymy.
Kolejna propozycja FPS dotyczyła wypracowania metodologii podziału wynegocjowanej kwoty. Pisząc wprost – ustalamy komu i jak, a we wrześniu mówimy ile. Chcemy, żeby po uzgodnieniu wskaźnika od razu go wdrożyć, a nie handryczyć się później o to, jak go podzielić. Ustalono, że kolejne spotkanie w tym temacie odbędzie za tydzień.
Sprawa zmian w taryfikatorze i rozpoczęcie prac Zespołu Roboczego. Wniosek o powołanie tego Zespołu został złożony przez FPS.
Regulamin prac Zespołu został uzgodniony i przez wszystkich podpisany, wszystkich … oprócz ZZPRC. Jedynym argumentem ZZPRC przeciwko podpisaniu tego regulaminu, jest aby przewodnictwo w tym zespole było rotacyjne – po jaką ……lerę? Nie wiemy, fakt jest taki: podpisany przez wszystkich regulamin leży w sekretariacie prezesa, który nota bene apelował o rozpoczęcie prac zespołu. Załoga naszej firmy po raz kolejny stała się zakładnikiem ambicji i potrzeby pełnienia jakiejś funkcji przez przewodniczącego ZZPRC. Nie będziemy mogli wprowadzić, tu trzeba podkreślić, korzystnych zmian dla pracowników dopóki regulaminu Zespołu nie podpiszą wszystkie związki.
Załoga czeka na podpis przedstawicieli ZZPRC.

Podkategorie

LogoLogo
LogoLogo