1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowychtekst ujednolicony
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowychDz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r.
3. Kodeks PracyUstawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4. Społeczna Inspekcja PracyUstawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) 
5. Ustawa o informowaniu pracownikówUstawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. z dnia 10 maja 2006 r.) 
6. Konwencja 87Dz.U.58.29.125 Konwencja (Nr.87) Dotycząca Wolności Związkowej i Ochrony Praw Związkowych, przyjęta w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 1958 r.)
7. Regulamin zasiłków statutowychRegulamin wypłat zasiłków statutowych, związkowych odpraw emerytalnych i zapomóg z funduszy związkowych.