Spotkanie w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń

Dzisiaj, to jest 13 maja 2024 roku, odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. Negocjacji Wskaźnika Wzrostu Wynagrodzeń na 2024 rok.

Naprzeciwko strony związkowej usiadła nieliczna – trzyosobowa i wyjątkowo niska reprezentacja zarządu. Nie było nikogo ze składu zarządu, dyrektorów ani szefów biur.

Główny Specjalista ds. Operacji Finansowych – Dariusz Gębala, przekazał informacje dotyczące finansowej kondycji zakładu pracy: spadek przychodów o 53%, strata 600 mln zł i innych skutkach nieudolnego zarządzania.

Kierownik Działu Wynagradzania – Agnieszka Górniak, przekazała informacje na temat wynagrodzeń pracowników. Ze względu na niezgodność z metodologią GUS, zapisaną w Art. 2 ZUZP, odmówiliśmy jej przyjęcia. Pani kierownik przekazała propozycję zarządu na bieżący rok – Wskaźnik Wynikowy.

Zażądaliśmy przygotowania i przekazania nam informacji o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującą metodologią, uzupełnionych o:

  • informację na temat wynagrodzeń członków rady nadzorczej i zarządu w Puławach i Tarnowie, w szczególności czy wzrosły od nowego roku
  • opłaty za logo
  • koszty zarządu w Tarnowie
  • ilość pracowników ze stawkami zasadniczymi poniżej minimalnej krajowej
  • szacowanej ilości pracowników żyjących w nędzy
  • wielkość podstawy do nagrody jubileuszowej w bieżący roku w kontekście utrzymywania, że średnia zakładowa za 2013 to 8695 zł
  • ilość samochodów służbowych
  • ilość mieszkań, które wynajmujemy?
  • czy wypłacane są nagrody za realizację celów wyznaczanych przez Tarnów?
  • czy są pracownicy z podwójnymi umowami?

Po otrzymaniu powyższych informacji i ich analizie będziemy gotowi do dalszych negocjacji.