Naszym kosztem? Do czego to zmierza?

Pismo w sprawie uprzywilejowania niektórych pracowników oraz wpływu na zarządzenie firmą nieformalnych grup interesu sprzed 1989 roku.

Leave a Reply