WRDS o Zakładach Azotowych

W dniu wczorajszym tj. 26 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Lublinie w sprawie wypracowania jednolitego stanowiska dotyczącego bieżącej sytuacji Grupy Azoty Zakłady Azotowe „ Puławy” S.A.

Stronę społeczną reprezentowali przedstawiciele Związków Zawodowych działających w naszym zakładzie pracy.

Nasz Związek reprezentował Przewodniczący Marek Maraszek i Społeczny Inspektor Pracy Adam Duda, ZZPRC – Sławomir Wręga, NSZZ Solidarność – Michał Świderski oraz Sławomir Kamiński, ZZiT – Renata Wyskwar, Kadra Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” – Anna Czarnecka.

Mimo przesłanego zaproszenia do Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nikt nie  przybył na spotkanie.

Strona społeczna przedstawiła bieżącą sytuację Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Negatywnie oceniamy 8 lat działań władz samorządowych na rzecz bezpieczeństwa naszych zakładów i ich pozycji w regionie.

Leave a Reply