Wybory do Rady Nadzorczej 2023

Twój głos jest ważny

Koleżanki i koledzy jesteśmy w przededniu wyborów naszych przedstawicieli do organów spółki.

Wynik tego głosowania jest wielowymiarowy, przede wszystkim ma znaczenie strategiczne dla nas wszystkich.

Jako pracownicy naszej firmy poprzez wybór konkretnego kandydata wyrażamy poparcie dla działań, którego celem jest uratowanie naszego zakładu i jednocześnie sprzeciw wobec działaniom które przyczyniły się do aktualnych problemów w naszej firmie.

Nasz związek od początku sprzeciwiał się decyzjom, których skutki ponosimy dzisiaj.

Niestety, wobec braku współpracy Zarządu ze stroną społeczną nasz głos w sprawie ważnych decyzji był mocno ograniczony.

Podejmowaliśmy jednak działania które jasno sprzeciwiały się niszczeniu naszego zakładu poprzez nieudolne zarządzanie. W przeciwieństwie do NSZZ SOLIDARNOŚĆ związek który lojalnie popierał wszystkie decyzje Zarządu i bojkotował ideę współpracy międzyzwiązkowej dla obrony Puław. Zarząd naszego Związku był uczestnikiem wszystkich pikiet, spotkań z parlamentarzystami w Sejmie i konsekwentnie wskazywał kolejne błędy w zarządzaniu spółką.

Teraz czas na aktywność wszystkich członków i sympatyków naszego związku oraz wszystkich pracowników dobrej woli, by poprzeć naszych kandydatów do Rady Nadzorczej, którzy podzielają nasze stanowisko akceptujące wyjście ZAP z Grupy Azoty.

Każdy głos jest ważny, gdyż tylko razem stanowimy siłę, z którą każdy właściciel naszego zakładu będzie musiał się liczyć.

Liczymy na waszą odpowiedzialność i głos poparcia dla naszych kandydatów Agnieszki Kowalik i Tomasza Ogrodnika.

Wygrana naszych kandydatów i ich obecność w RN naszej spółki będzie dla nas wszystkich – pracowników, ogromnym wsparciem w działaniach, które będziemy podejmować dla ratowania i rozwoju naszej firmy.

   

 

Leave a Reply